“Tingkatan Enam perlu dibezakan dengan menengah biasa kerana ia adalah peringkat yang lebih tinggi dalam sistem persekolahan”.
-Datuk Alimuddin Mohd Dom, KPPM
(Utusan Malaysia, 14 Jun 2008).


“Tingkatan enam seharusnya menjadi platform untuk melatih para pelajar supaya mereka lebih berdikari dan  dapat menyesuaikan diri dengan sistem pemblajaran di universiti.”
Allahyarham Datuk Razali Ismail, Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia
(Utusan Malaysia, 26 Jun 2008)